Vergen kan hjelpe deg med å ta vare på dine rettigheter overfor offentlige myndigheter og andre instanser. Vergen kan også ta vare på økonomien din hvis du trenger hjelp til det. For eksempel kan du få hjelp til å betale regninger og inngå avtaler hvis du ikke får til dette selv. Du har likevel rett til å bestemme selv. Du kan be vergen om råd hvis du er i tvil om noe, og du skal få informasjon fra vergen hvis vergen får vite noe som er viktig for din økonomi eller dine rettigheter. Vergen skal lytte til deg før det blir tatt avgjørelser, og skal ikke gjøre noe som du ikke er enig i. Du har rett til å få informasjon fra vergen om det som har med din økonomi og dine rettigheter å gjøre.