I de nye vergefullmaktene vil det stå hvilke tjenesteområder vergen har fullmakt på. Tidligere var fullmaktene mer generelle. Hvert tjenesteområde som er angitt i fullmakten har et definert innhold og en definert avgrensning. Nærmere beskrivelser av dette finner du under «Hva betyr fullmaktsteksten?»

Statsforvalterne vil i løpet av 2021 og 2022 utstede nye vergefullmakter i alle vergemål. I denne perioden vil det derfor finnes vergefullmakter både etter gammelt og nytt system som er gyldige.

I nyere papirfullmakter er signatur og stempel fra statsforvalteren byttet ut med en kode. Denne koden gir tilgang til en nettjeneste som gir bekreftelse på at fullmakten er gyldig og gjeldende. Det vil også stå informasjon om hvilken nettside en går inn på for å bekrefte gyldigheten av fullmakten, og hvordan den brukes.

Eksempel på ny papirfullmakt med kode

Eksempel på ny papirfullmakt med signatur og stempel

Eksempel på gammel fullmakt