En representant er en juridisk erstatter for foreldrene, og skal ta de beslutningene som vanligvis ligger til den som har foreldreansvaret. En representant har ikke den daglige omsorgen, men skal ivareta den mindreåriges juridiske interesser og andre forhold tillagt foreldreansvaret. Eksempler på oppgaver som faller innenfor representantens virkeområde finner du her.

Du har krav på godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter i forbindelse med utførelsen av oppdraget som representant.