En verge er en person som er oppnevnt av statsforvalteren for å støtte deg som trenger hjelp i økonomiske spørsmål eller når det gjelder å ivareta dine personlige rettigheter, for eksempel søknader eller klager til NAV eller andre offentlige instanser. Det er du selv som bestemmer om du vil ha verge og hva vergen skal hjelpe deg med. Tvungent vergemål kalles fratakelse av rettslig handleevne, og det kan du lese mer om her.

En verge kan gi råd og veiledning om hvordan økonomien din kan styres på best mulig måte. Du kan også få støtte og råd for å få oppfylt rettighetene dine. Vergen kan også hjelpe til med ting som å betale regninger, inngå avtaler, søke om tjenester eller klage på offentlige vedtak. Hvis du får oppnevnt en verge, vil du vanligvis fortsatt kunne inngå eller avslutte avtaler, betale for varer og tjenester og ta kontakt med offentlige myndigheter selv, men vergen kan også gjøre dette for deg.

Vergen skal ikke gi praktisk hjelp som å handle mat eller klær. Det er heller ikke vergens oppgave å gi omsorg eller pleie. Vergen kan likevel hjelpe til med å søke om eller kjøpe slike tjenester til deg dersom du trenger det.

Vergen skal snakke med deg om hva du synes om spørsmål som er viktige for deg, og skal ikke gjøre valg for deg som du ikke er enig i.

Vergemålet skal tilpasses dine behov. Dette betyr at vergemålet ikke skal være mer omfattende enn det behovet du har for hjelp.