De siste ukene har det vært stor aktivitet i fylkesmannsembetene for å avdekke om det er opprettet vergemål mot noens vilje. Til sammen har de ti fylkesmannsembetene sendt ut om lag 34 000 brev til vergehavere og deres verger.

Svarfrist er satt til 1. mars. Det understrekes samtidig at det fortsatt er fullt mulig å be om å få opphevet et ordinært vergemål når som helst, også etter denne datoen.

Staten sivilrettsforvaltning vil derfor først etter noe tid kunne ha et helhetlig bilde av omfanget og konsekvensene av utsendelsene.

Therese Småland hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal har blitt intervjuet om vergemål og brevutsendelsene i Romsdals Budstikke. Artikkelen er skrevet av Pernille Huseby, og den får godt fram aktuell informasjon om arbeidet som er utført i embetene den siste tiden.