Den som gir en arv eller gave kan bestemme i gavebrev eller testament at midlene skal forvaltes på en annen måte enn etter reglene i vergemålsloven. Blant annet kan det angis at midler som vanligvis skulle vært forvaltet av statsforvalteren skal forvaltes av andre og på annen måte enn det som følger av loven. For gaver må dette være nedtegnet skriftlig, senest når gaven blir gitt. Formkravene for testament gjelder for bestemmelser om alternativ forvaltning av arv.