I forbindelse med lansering av årsmeldingen for 2018, inviterer Statens sivilrettsforvaltning pressen og organisasjoner til frokostseminar.

Vergemål berører flere tusen enkeltmennesker, og er av stor samfunnsmessig betydning. Statens sivilrettsforvaltning (SRF), som er sentral vergemålsmyndighet, opplever økende interesse og oppmerksomhet rundt vergemålsfeltet. SRF ønsker med seminaret å  redegjøre for ordningen, om hvordan forvaltning av midler skjer, og hvordan tilsyn foregår.

 

Vel møtt!

 

Tid: Torsdag 24. januar kl. 08:30 - 10:30

Sted: Statens sivilrettsforvaltning, Holbergs terrasse, Auditoriet

Påmelding innen utgangen av mandag 21. januar. Det er et begrenset antall plasser, men ved ledig kapasitet er det mulig for privatpersoner å delta.

 

Program:

Kl. 08.30 – 09.00 Mingling og lett servering

Kl. 09.00 – 09.10 Velkommen og presentasjon av årsmeldingen for 2018 v/ avdelingsdirektør Line Schei Mogenstad

Kl. 09.10 – 10.00 Gjennomgang av følgende tema:

§  Nærmere om hva vergemål er og overordnede prosesser v/ fagdirektør Anne Live Jensvoll                 

§  Forvaltning av midler tilhørende vergehaver v/fagdirektør Hans Dalby

§  SRFs tilsynsaktiviteter overfor fylkesmennene og fylkesmennenes tilsyn med vergene v/ seniorrådgiver Øyvind Fladsrud

§  Samtalemetodikk for samtaler om vergemål v/prosjektleder Liv Brauer

 10.00 – 10.30 Mingling og anledning til å stille spørsmål på våre informasjonsstands

 

Mer informasjon om vergemålsordningen