Det er frivillig å være verge, og du kan med rimelig varsel til fylkesmannen si opp vergeoppdraget.  Du vil imidlertid ikke bli fritatt fra oppdraget før fylkesmannen har fattet vedtak om det.