Det er frivillig å være verge, og du kan med rimelig varsel til statsforvalteren si opp vergeoppdraget.  Du vil imidlertid ikke bli fritatt fra oppdraget før statsforvalteren har fattet vedtak om det.