Du kan bli fratatt oppdraget som verge dersom statsforvalteren finner at dette vil være til det beste for vergehaver, eller dersom statsforvalteren finner at dette nødvendig av andre grunner.