SRF omgjorde statsforvalterens vedtak helt eller delvis i 6 pst. prosent av sakene, og opphevet vedtaket i 13 pst. prosent av sakene for å returnere dem til statsforvalteren for ny behandling.