Et lite antall vergeoppdrag for voksne har ikke fått digitale vergefullmakter. Dette gjelder blant annet verger som utøver vergehavers rettslige handleevne med grunnlag i dom om begrensning i rettslig handleevne.