Høsten 2022 startet SRF et prosjekt hvor de mer komplekse og omfattende klagesakene som gjelder utmåling av erstatning etter voldsskade vurderes og håndteres av et eget team. Dette arbeidet har fortsatt også i 2023.