Jf. oppdrag i supplerende tildelingsbrev nr. 5 av 19.10.23