Politiets årsrapport 2022 – Straffesaksbehandlingen 2022 – (fra side 97 i PDF-filen) på side 4, 6 og 27 i rapporten. Oppklaringsprosenten for den samlede saksporteføljen til politiet er på 44 prosent i 2022.