Beløpet inkluderer i tillegg til tildelt beløp for 2022, også overført beløp fra 2021