Sakene omfatter frifinnelser, henlagte saker, saker det ikke ble tatt ut siktelse i, eller hvor kravet var foreldet.