Boligene var i kommunene Bodø, Kristiansand og Hamar. Beboerne var alle mennesker med omfattende hjelpebehov og vedtak om tvangstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.