Oversikt over tildelingen finnes på https://tilskudd.dfo.no/ordnin...