LOV- 2022-06-17- 57 Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (Volderstatningsloven).