SRF implementerte samtalemetodikken «Med den andre FOR ØYE» i 2019. Dette er en formålsstyrt, prosessinndelt metodikk for å forstå den andres vilje og gjennom dette støtte personen i å ta beslutninger for eget liv. Statsforvalteren fikk opplæring i metodikken i 2019.