Billighetserstatning er erstatning for varig medisinsk invaliditet. Det kreves at varig medisinsk invaliditet overstiger 15 prosent. Kompensasjonsordningen er kompensasjon for ervervsuførhet. Ved varig ervervsuførhet som følge av psykisk belastningsskade etter tjenesten kan veteranen ha krav på 35G-ordningen eller 65 G-ordningen.