Som hovedregel skal finansielle eiendeler som eies av vergehavere forvaltes av statsforvalteren. Vergehaveren skal samtykke til slik forvaltning, så sant personen det gjelder er i stand til å forstå hva et slikt samtykke innebærer.

Grensen for når statsforvalteren plikter å forvalte midlene, er satt til et beløp lik to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G). (Se her for oppdatert grunnbeløp) Pr. 1. mai 2017 tilsvarer dette 187 268 kroner.

Midler som forvaltes av statsforvalteren, skal plasseres på konto i bank. Det er bestemt i vergemålsloven at det ikke er anledning til å spare i fond eller liknende. Statens sivilrettsforvaltning har fastsatt hvilke banker man kan velge mellom når statsforvalteren skal forvalte midlene. Det er vergens ansvar å velge mellom de ulike bankene og de ulike vilkårene som tilbys (det som kalles produkttype). Vi har publisert de ulike bankalternativene på egne sider. Valget av bank meldes inn til statsforvalteren via eget skjema som du finner i vår skjema-oversikt (skjema nr 13).

Dersom det foreligger en avtale, et gavebrev eller et testament som bestemmer at midlene ikke skal forvaltes av statsforvalteren, må statsforvalteren gjøres kjent med dette snarest.