Pengene dine skal vergen sette på en bankkonto. Det er du som eier kontoen, men vergen kan bruke kontoen til å betale for utgiftene dine for deg. Hvis du har større midler enn to ganger folketrygdens grunnbeløp skal midlene vanligvis forvaltes av statsforvalteren. Du kan lese om folketrygdens grunnbeløp her. Forvaltningen innebærer at midlene skal stå på en konto som disponeres av statsforvalteren. Det er likevel fortsatt du og vergen som bestemmer om midlene skal brukes og hva de skal brukes til. Hvis vergen skal bruke mer enn det du har i inntekt til å betale dine utgifter må vergen i tillegg søke statsforvalteren om dette. Du kan som hovedregel bestemme selv om statsforvalteren skal forvalte midlene dine.

Hvis du eier andre eiendeler, som hus eller annen fast eiendom, innbo og løsøre, skal vergen sikre disse. Eksempler på dette kan være at vergen hjelper til med å skaffe et lager for ting du ikke bruker, eller at vergen sørger for at noen gjør nødvendig vedlikehold og ser til fast eiendom. Vergen skal i tillegg sørge for forsikring av eiendelene når det er nødvendig. Vergen rapporterer til statsforvalteren om hvilke eiendeler vergen forvalter og skal føre regnskap over inntekter og utgifter.