Enkelte vergehavere kan ha et ønske om å dele ut gaver eller forskudd på arv til familien sin. Dette kan særlig være aktuelt om de har solgt fast eiendom eller fått fast plass ved en helseinstitusjon. Vergehaveren kan gjøre dette selv uten at statsforvalteren trenger å involveres i avgjørelsen. Hvis vergehaveren trenger hjelp fra vergen til å gi gaven eller arven må likevel vergen søke statsforvalteren om samtykke for å kunne gjøre utdelingen. I denne artikkelen kan du lese mer om krav til statsforvalterens samtykke.

Dersom du er verge vil du være inhabil til dele ut arv og gave til deg selv. Det samme gjelder om du er verge og nært beslektet eller forbundet med mottakeren. Statsforvalteren vil da normalt oppnevne en midlertidig verge som vil ta stilling til søknaden og, hvis statsforvalteren samtykker, gjøre utdelingen.

Skjema for søknad om samtykke til å gi gave eller arveforskudd finnes her