Høgskolen i Innlandet og Universitet i Bergen har på oppdrag fra Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) foretatt en kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter.

Formålet med kartleggingen var å få en oversikt over hvordan ordningen med fremtidsfullmakter fungerer i praksis, og hvilke erfaringer som er gjort med ordningen de fem første årene. Det er et mål å øke bruken av fremtidsfullmakter og det er da en forutsetning at ordningen oppleves som trygg og praktikabel. Det var derfor et ønske om en vurdering av dagens ordning og forslag til forbedringer.

Inntrykket i rapporten er at fremtidsfullmakter er i ferd med å bli et innarbeidet rettsinstitutt og en alminnelig kjent ordning. For at fremtidsfullmakter skal være et aktuelt alternativ til vergemål bør flere fremtidsfullmakter omhandle personlige forhold. Rapporten understreker viktigheten av å synliggjøre flere områder som kan reguleres av fremtidsfullmakt og fortsette å gi informasjon for å gjøre ordningen mer kjent.

Rapport om fremtidsfullmakt.jpg

Se mer om prosjektet og les hele rapporten her