I lenken nedenfor finner du et eksempel på hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut. Dette er altså ikke en mal for utfylling. Det er opp til deg som fullmaktsgiver å bestemme hva fremtidsfullmakten skal inneholde. Dette eksempelet er derfor kun ment å være en hjelp til utfyllingen og tips til hva du bør ha tenkt gjennom. Du oppfordres til å foreta endringer slik at eksempelet bedre tilpasses dine ønsker og behov. Det kan også gjøres endringer utover de punktene som er opplistet.

Eksempel på fremtidsfullmakt 2020.docx (bokmål)

Eksempel på framtidsfullmakt 2020.docx (nynorsk)