I februar 2021 lanserte vi et introduksjonskurs for nye verger. Kurset gir en innføring i det mest grunnleggende en verge må vite om vergens rolle, hva vergen må kunne og vergemålssystemet. Selv om kurset først og fremst er for nye verger, oppfordres alle verger, både faste verger og andre, til å ta kurset.

Som verge kan du ta kurset hjemmefra. Gjennom hele kurset er det små oppgaver og case som gir mulighet til å reflektere. Kurset avsluttes med en liten test.

Vi jobber med å utvikle flere kurs som vil bli tilgjengelig på den samme kursplattformen.

Kurset finner du inne på Mine vergemål.