Dette finner du i den nye løsningen:

Oversikt

-              Aktuelle nyheter
-              Opptil 10 saker

Informasjonsarkiv

-              Arkiverte nyheter fra aktuelt

Mine saker

-              Liste over alle saker

Sakene inneholder

-              Generell informasjon – personlige- og saksopplysninger
-              Pårørende
-              Aktuelle saker til behandling hos fylkesmannen med anslått saksbehandlingstid og status.
-              Konto og transaksjoner sorteres etter år

Min profil

-              Personopplysninger og kompetanseområder

Klikk rundt mellom fanene for å bli kjent med løsningen. Lenke til «Mine vergemål» finner du i menyen øverst på denne siden.