For å sikre at interessene til vergehavere blir ivaretatt på en god og profesjonell måte skal hvert fylke ha flere faste verger som har mulighet til å ta på seg oppdrag.

Dersom du ønsker å bli en del av fylkesmannens faste vergekorps må du sende inn en søknad til fylkesmannen. Du må også legge fram politiattest, og fylkesmannen vil gjøre en kredittvurdering av deg. Det kreves at du er personlig egnet til å ta på deg vergeoppdrag. Dersom du blir fast verge vil du få brev fra fylkesmannen om dette. Når du har blitt fast verge, kan fylkesmannen ta kontakt med forespørsel om konkrete vergeoppdrag.