Barnevernvakten er barnevernstjenestens akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt.

Barnevernvaktene i Norge er ulikt organisert. Enkelte tar kun imot akutte henvendelser og åpner når barnevernstjenestens kontor stenger. Andre er åpne på dagtid og tar også imot og følger opp bekymringsmeldinger som ikke er akutte. I tillegg er det noen barnevernstjenester som har en bakvaktordning. Mange av disse er interkommunale, dette betyr at en og samme barnevernvakt betjener flere kommuner.