Mange som trenger hjelp til vanlige og dagligdagse økonomiske gjøremål får hjelp til dette av ektefelle, foreldre eller voksne barn. Da er det vanligvis ikke behov for å opprette vergemål. Du kan lese mer om dette her.

Det vil vanligvis heller ikke være behov for vergemål hvis man har skrevet en fremtidsfullmakt som er gyldig. Dette er en fullmakt der du bestemmer hvem som skal hjelpe deg hvis du i fremtiden ikke kan ta vare på rettighetene dine selv. Mer informasjon om fremtidsfullmakter finner du her.

Andre ordninger kan også gjøre at du kan få hjelp på andre måter enn ved vergemål. Slike ordninger kan være gjeldsrådgivning fra NAV, frivillig forvaltning av trygdeinntekter gjennom NAV, frivillige kredittsperrer og fullmakter. Offentlige forvaltningsorganer har plikt til å veilede brukerne sine innenfor sine fagfelt.