Rett før påske publiserte Statens sivilrettsforvaltning Årsmelding for vergemål 2017. Nytt for i år er at vi har gjort to nye grep for årsmeldingen. For det første har vi i større grad enn tidligere tatt inn vurderinger av hvor vi står på vergemålsområdet og også sett på hvilke hovedutfordringer som ligger foran oss.

Årsmeldingen har også fått et helt nytt visuelt uttrykk, med bruk av bilder, grafer og statistikk på en helt ny måte. Vi håper dere liker det nye designet.

Årsmeldingen for 2017 finner du her

 

God lesning!