Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Nyttige skjema

Her finn du ulike skjema som vil vere nyttige dersom du ønskjer å bli verje, er blitt nemnt opp som verje eller ønskjer at det blir nemnt opp ei verje for deg eller nokon du meiner treng det.

Dersom du allereie er verje, vil du finne dei same skjemaa om du loggar deg inn på "Mine vergemål" i øvre høgre hjørne på denne sida.

Eit utval skjema er og tilgjengeleg på www.altinn.no. Der kan du sende inn skjemaa elektronisk til fylkesmannen. Velj "Statens sivilrettsforvaltning" som tenesteeigar under "Skjema og tjenester".

 

I lista nedanfor kan du opne og skrive ut skjemaa for utfylling før du sender dei til fylkesmannen i det fylket der personen du er verje for er folkeregistrert. 

 

Nyttige skjema

Melding til Fylkesmannen via Altinn (generell) (øvrige

Søknad om å bli verje/representant (nynorsk) (bokmål)

Svar på tilbod om framleis forvaltning (nynorsk) (bokmål)

Skjema for klage (nynorsk) (bokmål)

Søknad om stadfesting av at framtidsfullmakt er trådd i kraft (nynorsk) (bokmål)

 

Oppretting av verjemål

Søknad (begjæring) om behov for verjemål eller endringar i eksisteranse verjemål (nynorsk) (bokmål)

Melding om behov for verjemål eller endringar i eksisterande verjemål (nynorsk) (bokmål)

Skjema for samtykke til verjemål (nynorsk) (bokmål)

Skjema for legeerklæring (nynorsk) (bokmål)

Melding om behov for verje/mellombels verje for mindreårig (nynorsk) (bokmål)

Melding om behov for representant (nynorsk) (bokmål)

 

For verja

Verjeerklæring (nynorsk) (bokmål)

Skjema for val av plassering av mildar på kapitalkonto (nynorsk) (bokmål) *

Skjema for økonomisk status, eigedelar og gjeld (nynorsk) (bokmål)

Melding om midlar som fylkesmannen skal forvalte (nynorsk) (bokmål)

Søknad om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter til verja (nynorsk) (bokmål)

Fullstendigheitserklæring (fyllast ut som del av rekneskapsplikta) (nynorsk) (bokmål)

Skjema for søknad om samtykke frå fylkesmannen i større/viktige saker

 

*Per 27.03.17 er ikke disse skjemaene mulige å redigere digitalt. Skjemaene vil bli oppdatert med redigeringsmulighet så snart som mulig.


( Sist endret: 14.09.2017)