Fra 31.12.19 vil nåværende e-læringskurs for verger ikke lenger være tilgjengelig.

Statens sivilrettsforvalting jobber med å få på plass et nytt e-læringskurs for verger, men det er foreløpig ikke klart når dette vil være på plass.

I tillegg jobbes det med informasjonsfilmer om vergemål. Disse vil bli lagt ut så snart de er klare. Følg med!