Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Voksne og vergemål

Lofoten stemning (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Selv om alle mennesker har evnen til å ha rettigheter og plikter, er man ikke alltid i stand til å ivareta egne interesser i alle sammenhenger.

Har man nedsatt funksjonsevne vil man kunne trenge en verge, for å ivareta sine interesser.

I noen tilfeller vil et barn ha behov for verge også etter at han eller hun er blitt 18 år. Du som er verge for barnet kan da søke om opprettelse av vergemål. Du kan gjerne foreslå deg selv som verge.  

For nærmere informasjon om opprettelse av vergemål, hva som skal til og hva vergemålet omfatter, se:

Vilkår for opprettelse av vergemål

Dersom du ønsker å vite mer om vergemål og reglene i ny vergemålslov klikker du bare på den aktuelle teksten under:

Er det behov for verge?

Er du samboer eller ektefelle til en som trenger verge?

Er du verge i dag?

Vergemål for voksne - hva innebærer det?

Fratakelse av rettslig handleevne

 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan et vergemål fungerer kan du klikke på dokumentene her:

Hvem forvalter midler?

Vergens rolle og oppdrag

Vergens forvaltning og regnskapsplikt

Vergens forvaltning av fast eiendom mm

Inhabilitet for vergen

Fylkesmannens forvaltning - ulike hjemler

Disposisjoner som krever samtykke

Løsøre - vergens plikter

Samtykkekompetanse

Godtgjøring og utgiftsdekning 


( Sist endret: 22.05.2017)