Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Vergeregnskap

 

Verger med regnskapsplikt - nytt i år er at vergeregnskapet kan sendes inn digitalt via altinn. 

I forbindelse med innsending av årlig vergeregnskap kan du som verge nå sende inn komplett vergeregnskap innen 30. april via altinn. Merk at du først skal sende inn vergeregnskapet når du har mottatt og gjennomgått alle vedlegg som skal sendes med.   

 

Et komplett vergeregnskap består av en fullstendighetserklæring fra deg som verge, selvangivelsen til personen du er verge for, alle årsoppgaver som vedrører personen du er verge for, samt kontoutskrifter for alle måneder i året for alle kontoer du har disposisjonsrett til i vergemålet.

 

For direkte link til skjema og instruksjon for utfylling og innsendelse, klikk her

 

Du kan også gå inn direkte via www.altinn.no og velge tema «Vergemål» under «Skjema og tjenester».  Du skal sende inn skjema GA-8042 Fullstendighetserklæring.

 

Ta kontakt med din Fylkesmann om du har spørsmål i forbindelse med innsendingen.


( Sist endret: 21.12.2017)