Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Opphør av vervet som verge

svanefamilie (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

 

 

 

 

 

En oppnevnt verge (§ 29)

-          Kan etter rimelig varsel bli løst fra vervet etter eget ønske

-          Kan fratas vervet dersom dette er til det beste for den som er satt under vergemål

 

En født verge (§ 19)

-          Kan fritas fra vergemålet etter eget ønske om særlige hensyn gjør seg gjeldende

-          Kan fratas vergemålet om hensynet til barnets beste tilsier det

           Resten av foreldreansvaret består.


( Sist endret: 22.05.2017)