Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Verger

svaner med barn (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

Vergemålsportalen inneholder informasjon om mange sider av oppdraget som verge. Du vil finne informasjon om:

Hva betyr det å være verge

Vergens rolle og oppdrag

Vergens regnskapsplikt

Løsøre - vergens plikter

Godtgjøring og utgiftsdekning

Opphør av vervet som verge

Vergemålet opphører eller oppheves

Inhabilitet for vergen

Kort informasjon om vergens taushetsplikt og mer utdypende informasjon om taushetsplikten.

Informasjon som er sendt ut til verger og hjelpeverger om reformen, finner du her.

Dersom du lurer på hvordan det blir for deg som er verge i dag, kan du se nærmere om det under: Er du verge i dag?

Dersom du har spørsmål om det å være verge for en enslig mindreårig flyktning se under:

Verge for enslige mindreårige flyktninger


( Sist endret: 22.05.2017)