Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Retningslinjer

Den sentrale vergemålsmyndigheten er klageinstans for fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven, og skal føre tilsyn med fylkesmannens oppgaver. I tillegg skal sentral vergemålsmyndighet ha et overordnet ansvar for vergemålsområdet, og er i flere tilfeller gitt hjemmel til å gi instrukser og retningslinjer til fylkesmannen.

Sentral vergemålsmyndighet er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

En oversikt over gjeldende instrukser, retningslinjer og veiledninger, samt fastsettelse av årlige satser for godtgjøring og utgiftsdekning til vergen, finner du nedenfor.


( Sist endret: 22.05.2017)