Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Sentral og lokal vergemålsmyndighet

 

 

Lokal vergemålsmyndighet

Fylkesmannen er fra 1. juli 2013 lokal vergemålsmyndighet, og har dermed overtatt overformynderienes tidligere oppgaver. På Svalbard er sysselmannen lokal vergemålsmyndighet.

Ta kontakt med lokal vergemålsmyndighet om du har spørsmål om konkrete saker.

 

Du vil finne en oversikt over alle fylkesmannsembetene med adresser og kontaktopplysninger på www.fylkesmannen.no. 

 

Sentral vergemålsmyndighet

Sentral vergemålsmyndighet er lagt til Statens sivilrettsforvaltning. Leder av Statens sivilrettsforvaltning er Anne Pauline Jensen.

 

Den sentrale vergemålsmyndighet er klageinstans for fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven, og skal føre tilsyn med fylkesmannens oppgaver. I tillegg skal sentral vergemålsmyndighet ha et overordnet ansvar for finansforvaltningen, informasjon og opplæring og være systemeier for vergemålsapplikasjonen.

 

Mer om Statens sivilrettsforvaltning og kontaktinformasjon.  

 

Vergemålsavdelingen har kontorer i Grønnegata 52 på Hamar.


( Sist endret: 22.05.2017)