Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Nyttige skjema

Her finner du ulike skjema som vil være nyttig dersom du ønsker å bli verge, er blitt oppnevnt som verge eller ønsker at det blir oppnevnt verge for deg eller andre du mener trenger det. Det er også skjema for søknader om fylkesmannens samtykke og klage på vedtak.Digitale skjema på Altinn

For en mest mulig effektiv behandling av din innsendelse anbefaler vi å benytte Altinn.  Husk at dersom du er verge skal du benytte din og ikke vergehaver sin id ved pålogging til Altinn ved innsendelse til fylkesmannen. 

Dersom du ønsker en guide for utfylling av skjema følg denne linken (forklarer for fullstendighetserklæring, prinsippene gjelder for alle typer skjema).

 

Melding til fylkesmannen

Begjæring om vergemål

Melding om behov for vergemål

Melding om behov for vergemål for mindreårig person

Søknad om fylkesmannens godkjenning – samleskjema

Fullstendighetserklæring (Årlig erklæring om regnskap og formuesforvaltning)

Samtykkeerklæring

Vergeerklæring

Økonomisk status for person med verge

Søknad om vergegodtgjørelse

Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker

 

 

Skjema for utskrift

I listen nedenfor kan du åpne og skrive ut skjema for utfylling før du sender det til fylkesmannen.  Som regel skal du sende brevet til fylkesmannen i det fylket hvor personen skjemaet omhandler er folkeregistrert.  Det er ikke mulig å redigere direkte i skjemaet, da anbefaler vi å benytte digital skjema på Altinn hvis mulig.

 

Oppretting av verjemål

Søknad (begjæring) om behov for verjemål eller endringar i eksisteranse verjemål (nynorsk) (bokmål)

Melding om behov for verjemål eller endringar i eksisterande verjemål (nynorsk) (bokmål)

Skjema for samtykke til verjemål (nynorsk) (bokmål)

Skjema for legeerklæring (nynorsk) (bokmål)

Melding om behov for verje/mellombels verje for mindreårig (nynorsk) (bokmål)

Melding om behov for representant (nynorsk) (bokmål)

 

For verja

Verjeerklæring (nynorsk) (bokmål)

Skjema for val av plassering av mildar på kapitalkonto (nynorsk) (bokmål) *

Skjema for økonomisk status, eigedelar og gjeld (nynorsk) (bokmål)

Melding om midlar som fylkesmannen skal forvalte (nynorsk) (bokmål)

Søknad om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter til verja (nynorsk) (bokmål)

Fullstendigheitserklæring (fyllast ut som del av rekneskapsplikta) (nynorsk) (bokmål)

Skjema for søknad om samtykke frå fylkesmannen i større/viktige saker

 

Diverse skjema

Svar på tilbod om framleis forvaltning (nynorsk) (bokmål)

Skjema for klage (nynorsk) (bokmål)

Søknad om stadfesting av at framtidsfullmakt er trådd i kraft (nynorsk) (bokmål)

Søknad om å bli verje/representant (nynorsk) (bokmål)


( Sist endret: 10.01.2018)