Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Ønsker du å bli verge?

 

Lokal vergemålsmyndighet har behov for flere verger til nye oppdrag!

 

Fylkesmannen kan oppnevne deg som verge for barn eller voksne med behov for verge.

 

Du kan bli oppnevnt av fylkesmannen som verge for voksne

- hvis du er forelder til voksne barn

- hvis du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen.

- hvis du er nabo, venn eller bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig.

- hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell).

 

I tillegg vil du kunne oppnevnes midlertidig verger om den ordinære vergen er inhabil for et spesielt saksområde.

 

Hva kreves av deg for at du kan bli oppnevnt som verge?

 

- Du må være egnet for det aktuelle oppdraget. Det vil variere fra oppdrag til oppdrag hva som ligger i å være egnet. Momenter som vil kunne bli lagt vekt på er at du er flink til å håndtere utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre m.m.

- Du må gi samtykke til oppnevningen.

- Du kan ikke selv være under vergemål

- Du må ha god vandel – faste verger må fremlegge politiattest.

 

Opplæring og oppfølgning

Fylkesmannen skal sørge for nødvendig opplæring og se til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. Opplæring for nye verger gis når man blir oppnevnt, senere ved behov. Opplæringen tilpasses oppdragets innhold og omfang.

Er det behov for det, rådfører du deg med fylkesmannen. Særlig når du er i tvil og før store beslutninger skal tas. Fylkesmannens saksbehandlere har ofte juridisk bakgrunn, lang erfaring og kan bistå med veiledning. Slik unngår du å ta en beslutning som ikke lar seg gjennomføre eller kan medføre ansvar. Fylkesmannen gir også veiledning til hvor du bør henvende deg, dersom det du lurer på ligger utenfor fylkesmannens kompetanseområde.

 

Mulighet til å bli løst fra vervet

Det er mulig å bli løst fra vervet for den som er verge, dersom du ikke lenger har mulighet til å fortsette som verge. Ta i såfall kontakt med fylkesmannen om det. Om opphør av vervet som verge, se her.


( Sist endret: 14.07.2013)