Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Vergeregnskap 2016

Det nærmer seg fristen for å sende inn vergeregnskap. Dersom du er oppnevnt som verge, og fylkesmannen ikke har gitt deg fritak, skal du sende inn vergeregnskap for 2016 til din fylkesmann innen 30. april 2017.

 

Fylkesmannen har sendt ut eget brev til de vergene som står oppført med regnskapsplikt i sine registre. Har du mottatt et slikt brev betyr det at du er pliktig til å sende inn fullstendig vergeregnskap til din aktuelle fylkesmann.

 

Nytt i år er at vergeregnskapet kan sendes inn digitalt via Altinn.  I Altinn fyller du ut skjema for fullstendighetserklæring og legger ved selvangivelse, årsoppgaver og kontoutskrifter som vedlegg.  For direkte link til skjema og instruksjon for utfylling og innsendelse, se www.vergemal.no/vergeregnskap.  Du kan også gå inn direkte via www.altinn.no og velge tema «Vergemål» under «Skjema og tjenester».  Du skal sende inn skjema GA-8042 Fullstendighetserklæring.

 

Du er pliktig til å sende inn følgende dokumenter for hvert vergemål med regnskapsplikt, til Fylkesmannen innen 30. april 2017:

 

  • Fullstendighetserklæring:

Alle punkter skal besvares. Fullstendighetserklæringen blir ikke godkjent dersom dette ikke er gjort.  Det er du som verge som må være innlogget innsender av skjemaet i Altinn.  Dersom fullstendighetserklæringen sendes inn på papir skal den påføres dato og din underskrift og det er viktig at du benytter siste versjon av skjemaet.

 

  • Selvangivelse:

Kopi av selvangivelsen til personen du er verge for. Du må selv kontakte Skatteetaten eller Difi for å få tilgang på selvangivelse for den/de du er verge for, dersom du ikke får tilsendt denne i posten.

 

For at du skal få tilgang til vergehaverens selvangivelse må du sende scannet fullmakt/oppnevning fra Fylkesmannen på det aktuelle vergemålet til Difis brukerstøtte på brukerstotte@difi.no. Profilen vil da bli nullstilt, og det blir sendt ut MinID PIN-koder til folkeregistret postadresse for den gjeldende personen. Ta kontakt med ID-porten brukerstøtte på tlf. 800 30 300 dersom det er spørsmål.

 

Dersom det foretas endringer på selvangivelsen, er det kopi av denne du skal sende Fylkesmannen. Dersom du sender inn korrigert selvangivelse, må du også legge ved kopi av den opprinnelige selvangivelsen. Dette fordi den korrigerte selvangivelsen inneholder færre detaljer enn den opprinnelige.

 

Dersom du har mottatt godtgjøring for vergeoppdraget for 2016, minner vi om at du som verge må korrigere selvangivelsen til den du er verge for, idet denne utgiften er fradragsberettiget, dersom person med verge selv har betalt honoraret.

 

 

  • Årsoppgaver:

Du skal sende inn årsoppgave fra alle banker personen har konto i, samt årsoppgave fra spareforsikringer, fond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer som tilhører personen du er verge for.

 

  • Kontoutskrifter:

Du skal sende inn kopi av kontoutskrifter for alle kontoene du har disposisjonsrett til i vergemålet. Kontoutskriftene sendes i bankens eget format og skal sendes for alle aktuelle måneder du har vært verge i perioden 01.01.16 til 31.12.16. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn transaksjonsoversikt fra konto. Dersom teksten ikke forklarer hva transaksjonen gjelder, skal forklaring påtegnes kontoutskriften.  Alle kontantuttak må forklares på kontoutskriften. Du kan evt. benytte pkt. 5.11 i fullstendighetserklæringen, eller legge ved forklaring på eget ark.

 

 

En verge skal ikke disponere mer enn inntil 185 152 kroner (tilsvarende 2G) på vegne av vergehaveren. Overskytende skal overføres til en kapitalkonto som Fylkesmannen skal forvalte på vegne av personen. For nærmere informasjon om dette, se www.vergemal.no eller kontakt Fylkesmannen.

 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at du som verge med regnskapsplikt, skal oppbevare alle kvitteringer og bilag knyttet til vergemålet i minst tre år. Kvitteringer og bilag skal ikke sendes til Fylkesmannen.


( Sist endret: 27.11.2017)