Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Vergens regnskap for 2014

Dersom du er oppnevnt som verge, og fylkesmannen ikke har gitt deg fritak, skal du levere vergeregnskap. Fylkesmannen sender ut eget brev til de vergene som står oppført med regnskapsplikt i sine registre. Mottar du et slikt brev betyr det at du er pliktig til å sende inn fullstendig vergeregnskap til din aktuelle fylkesmann.

 

Et fullstendig vergeregnskap består av en fullstendighetserklæring fra deg som verge, selvangivelsen til personen du er verge for, alle årsoppgaver som vedrører personen du er verge for, samt kontoutskrifter for alle måneder i året og alle kontoer du som verge disponerer.

 

Du er pliktig til å sende inn følgende dokumenter for hvert vergemål med regnskapsplikt, til fylkesmannen innen 30. april 2015:

  • Fullstendighetserklæring:

Alle punkter skal besvares og fullstendighetserklæringen skal signeres av deg.

Last ned fullstendighetserklæringen: (bokmål) (nynorsk)

 

  • Selvangivelse:

Kopi av selvangivelsen til personen du er verge for.

 

  • Årsoppgaver:

Du skal sende inn årsoppgave fra alle banker personen har konto i, samt årsoppgave fra spareforsikringer, fond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer som tilhører personen du er verge for.

 

  • Kontoutskrifter:

Du skal sende inn kopi av kontoutskrifter for alle kontoene du disponerer i vergemålet. Kontoutskriftene sendes i bankens eget format og skal sendes for alle aktuelle måneder i perioden 01.01.14 til 31.12.14. Det skal framgå av kontoutskriften hva bevegelsene gjelder. Dersom teksten er mangelfull, kan forklaring påtegnes kontoutskriften eller legges ved på eget ark. Du som verge, skal kontrollere og signere hver enkelt kontoutskrift.

 

En verge skal ikke disponere mer enn 176 740 kroner (tilsvarende 2G) på vegne av person med verge. Overskytende skal overføres til en kapitalkonto som fylkesmannen skal forvalte på vegne av personen. Les mer om hvem som forvalter hva her.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at du som verge med regnskapsplikt, skal oppbevare alle kvitteringer og bilag knyttet til vergemålet i minst tre år. Kvitteringer og bilag skal ikke sendes til fylkesmannen.

Dokumentene skal sendes til din aktuelle fylkesmann innen 30. april 2015.


( Sist endret: 21.11.2016)