Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Utfyllande informasjon til verjer

Logo Difi (Foto: Difi)

Difi orsaker at du som verje vert råka av ryddekampanjen i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Sidan dei ikkje har tilgang til register over kven som har verje,  kan dei ikkje skilje særskilte grupper ut frå slettinga. Vedlagt følgjer utfyllande informasjon.

 

Oppdatert info: 1) utsatt frist for endring 2) verjefullmakt må sendast Difi pr. post.

Sjå vedlegg.


( Sist endret: 21.11.2016)