Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Statsbudsjettet 2013 - vergemålsreformen styrker rettssikkerheten

Regjeringen foreslår å bevilge 176,6 millioner kroner til å bygge opp en ny, effektiv og rettssikker vergemålsforvaltning.

– Den nye vergemålsloven og vergemålsreformen skal styrke rettssikkerheten for personer som ikke kan ivareta egne interesser, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Ikrafttredelsen av ny vergemålslov 1. juli 2013 fører til at dagens overformynderier i kommunene avvikles og at fylkesmennene blir ny lokal vergemålsmyndighet. Samtidig skal en sentral vergemålsmyndighet etableres på Hamar. Ny representantordning for enslige mindreårige asylsøkere skal integreres i vergemålsordningen.

For å se delen av pressemeldingen som gjelder vergemål, se her.

 


( Sist endret: 21.11.2016)