Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Snart frist for innlevering av vergeregnskap for 2015

Foto: Josefine H. Jordet (Opphavsrett: Josefine H. Jordet) (Foto: Josefine H. Jordet)

Det nærmer seg fristen for å sende inn vergeregnskap. Dersom du er oppnevnt som verge, og fylkesmannen ikke har gitt deg fritak, skal du sende inn vergeregnskap til din fylkesmann innen 30. april 2016.

Fylkesmannen har sendt ut eget brev til de vergene som står oppført med regnskapsplikt i sine registre. Har du mottatt et slikt brev betyr det at du er pliktig til å sende inn fullstendig vergeregnskap til din aktuelle fylkesmann.

 

 

 

Vergens regnskap for 2015 

Et fullstendig vergeregnskap består av en fullstendighetserklæring fra deg som verge, selvangivelsen til personen du er verge for, alle årsoppgaver som vedrører personen du er verge for, samt kontoutskrifter for alle måneder i året og alle kontoer du som verge disponerer.

 

Fullstendighetserklæring:

Alle spørsmålene skal besvares og  fullstendighetserklæringen skal signeres av deg.

Lenke til fullstendighetserklæring: http://www.vergemal.no/Nyttige-skjema/

 

Selvangivelse:

Kopi av selvangivelsen til personen du er verge for. Du må selv kontakte Skatteetaten eller Difi for å få tilgang på selvangivelse for den/de du er verge for, dersom du ikke har allerede har tilgang fra før. Dersom det foretas endringer på selvangivelsen, er det denne du skal sende til fylkesmannen.

 

Årsoppgaver:

Du skal sende inn årsoppgave fra alle banker personen har konto i, samt årsoppgave fra spareforsikringer, fond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer som tilhører personen du er verge for.

 

Kontoutskrifter:

Du skal sende inn kopi av kontoutskrifter for alle kontoene du disponerer i vergemålet. Kontoutskriftene sendes i bankens eget format og skal sendes for alle aktuelle måneder du har vært verge i perioden 01.01.15 til 31.12.15. Det er ikke tilstrekkelig å sende fylkesmannen transaksjonsoversikt fra konto! Det skal framgå av kontoutskriften hva bevegelsene gjelder. Dersom teksten er mangelfull, skal forklaring påtegnes kontoutskriften, du kan benytte pkt. 5.11 i fullstendighetserklæringen, eller forklaring legges ved på eget ark.

 

 

En verge skal ikke disponere mer enn 180 136 kroner (tilsvarende 2G) på vegne av person med verge. Overskytende skal overføres til en kapitalkonto som fylkesmannen skal forvalte på vegne av personen. Les mer om hvem som forvalter hva her, eller kontakt fylkesmannen.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at du som verge med regnskapsplikt, skal oppbevare alle kvitteringer og bilag knyttet til vergemålet i minst tre år. Kvitteringer og bilag skal ikke sendes til fylkesmannen.

Dokumentene skal sendes til din aktuelle fylkesmann innen 30. april 2016.


( Sist endret: 21.11.2016)