Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Invitasjon til møte om rettslig handleevne 12. mars

Logo LDO

 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn med gjennomføringen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Ombudet arbeider med en supplerende rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen). I den forbindelse skal ombudet avholde et konsultasjonsmøte med sivilt samfunn. Temaet for dette møtet er CRPD artikkel 12 likhet for loven.

 

Formålet med møtet er å innhente innspill fra sivilt samfunn, Fylkesmenn, Statens sivilrettsforvaltning og verger om hvordan vergemålsordningen fungerer i praksis.

Ombudet inviterer Fylkesmenn og Statens sivilrettsforvaltning som håndhever vergemålsloven til å delta på møtet og dele sine erfaringer med oss. 

 

Ombudet ønsker også å invitere verger for mennesker med nedsatt funksjonsevne til møtet. Dersom Fylkesmennene har mulighet til å videresende denne invitasjonen til verger, så setter Ombudet stor pris på det. 

 

Tid: 12. mars 2015 kl. 17:30 – 19:30

Sted: Møterom i første etasje i Mariboes gate 13, Oslo 

 

Ombudet ber om en tilbakemelding innen 10. mars på hvem som deltar.

 

Se vedlagt invitasjon for informasjon om påmelding.   


( Sist endret: 21.11.2016)