Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Hva regulerer ny vergemålslov?

utsikt mot Lofoten (Opphavsrett: Bente Alvestad) (Foto: Bente Alvestad)

 

Ny vergemålslov regulerer i tillegg til vergemål: 

legalfullmakt og fremtidsfullmakt;

to andre ordninger for bistand og støtte

 

 

Loven gjelder for:

*  Mindreårige, 0-18 år

*  Voksne med rettslig handleevne og samtykkekompetanse

*  Voksne uten faktisk samtykkekompetanse

*  Voksne som er fratatt rettslig handleevne

 

 

Vergemål

 Du kan lese mer om vergemål under vergemål for voksne, mindreårige, enslige mindreårige asylsøkere og verger.

 

Legalfullmakt

Legalfullmakt kan påberopes av ens ektefelle eller samboer, barn, barnebarn eller foreldre. De kan være fullmektig

- Når den som trenger fullmektig har en sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred og

- Han eller hun ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser

Legalfullmakt gjelder kun for økonomiske disposisjoner knyttet til bolig, daglig underhold og skatter/avgifter. For nærmere informasjon om ordningen, se egen artikkel om legalfullmakt.

 

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt kan man selv opprette før man får behov for hjelp, og fremdeles er i stand til å gi en fullmakt.

Den man selv har utnevnt som fullmektig kan yte bistand på de områdene som følger av fremtidsfullmakten. Se eksempel på en fremtidsfullmakt. For nærmere informasjon om ordningen, se egen artikkel om fremtidsfullmakt. Oppdraget kan være mer omfattende enn et vergemål.

Fullmakten trer i kraft når

-   når man selv får en sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred og

-   ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser

 

Ordningen innebærer økt selvråderett for den enkelte.

 


( Sist endret: 21.11.2016)