Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Forskrift til vergemålsloven

Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) har erstattet lov av 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov av 22. april 1927 om vergemål. Den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013.

Samtidig har vi fått ny forskrift til vergemålsloven.

 


( Sist endret: 21.11.2016)